Go to Top

Advanced Aiki-Jitsu Lesson: A6 Bent Elbow Wrist Lock